Bộ sưu tập: Giống cây mới

Việc chọn giống cây ăn trái mới đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng chịu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất cao và chất lượng thực phẩm. Đồng thời, chúng cần có khả năng chịu tải với môi trường canh tác hiện đại, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và giữ được sự đa dạng gen cho bền vững của nông nghiệp.