Thành tích đã đạt

- Danh hiệu "Doanh nghiệp vì Nhà nông" năm 2015 do Bộ Nông nghiệp & PTNT trao tặng
- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT trao tặng cho Giám đốc công ty
- Doanh nghiệp Tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long
- Doanh nhân Tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long trao tặng cho Giám đốc công ty
- Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" trao tặng cho Giám đốc công ty
- Giải thưởng "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu" - Chanh giấy Limca 03 năm liền (2013-2015)
- Giải thưởng công nhận "Vì môi trường xanh Quốc Gia"
- Giải thưởng "Bông lúa Vàng Việt Nam"
- Danh hiệu "Thương hiệu vàng chất lượng"
- Giải thưởng "Cúp vàng Nông nghiệp Việt Nam"
- Danh hiệu "Bạn nhà nông Việt Nam" nhiều năm liền
- ...