Kỹ thuật trồng trọt

Kỹ thuật canh tác giống Thanh Long ruột đỏ

Kỹ thuật canh tác giống Thanh Long ruột đỏ

Thanh long ruột đỏ (thanh long) là giống mới được trồng khảo nghiệm thành công nhiều nơi. Nó ưa thích nhiều ánh sáng với cường độ sáng cao. Nhiệt độ...

Kỹ thuật canh tác giống Thanh Long ruột đỏ

Thanh long ruột đỏ (thanh long) là giống mới được trồng khảo nghiệm thành công nhiều nơi. Nó ưa thích nhiều ánh sáng với cường độ sáng cao. Nhiệt độ...

Những vấn đề kỹ thuật cần lưu ý khi trồng Ca cao

Những vấn đề kỹ thuật cần lưu ý khi trồng Ca cao

Giống như những cây dài ngày khác cacao có cùng chung những kỹ thuật cơ bản như chuẩn bị đất trồng, đào hố, bón phân nhiều ít tùy theo giai...

Những vấn đề kỹ thuật cần lưu ý khi trồng Ca cao

Giống như những cây dài ngày khác cacao có cùng chung những kỹ thuật cơ bản như chuẩn bị đất trồng, đào hố, bón phân nhiều ít tùy theo giai...

kích thích cây xoài ra hoa

Tóm tắt quy trình kích thích cây Xoài ra hoa

Thời vụ ra hoa và tỉ lệ ra hoa xoài phụ thuộc rất lớn vào sự xuất hiện và sự kéo dài của yếu tố nhiệt độ thấp mà yếu...

Tóm tắt quy trình kích thích cây Xoài ra hoa

Thời vụ ra hoa và tỉ lệ ra hoa xoài phụ thuộc rất lớn vào sự xuất hiện và sự kéo dài của yếu tố nhiệt độ thấp mà yếu...