Giống cây thích hợp miền Trung

Xoài xanh ĐL05 Xoài xanh ĐL05
32.000₫
Xoài Vàng Tứ Quý Xoài Vàng Tứ Quý
Xoài Khiu-xa-wơi (Thái) Xoài Khiu-xa-wơi (Thái)
Vú sữa Bơ hồng Vú sữa Bơ hồng
Thanh long ruột tím hồng Thanh long ruột tím hồng
Thanh long ruột đỏ Thanh long ruột đỏ
Sầu riêng Monthong Sầu riêng Monthong
Ổi Nữ Hoàng Ổi Nữ Hoàng
25.000₫
Ổi Lê Đài Loan Ổi Lê Đài Loan
Nhãn xuồng cơm vàng Nhãn xuồng cơm vàng
Nhãn Ido Nhãn Ido
38.000₫
Nhãn Hồng Phúc Nhãn Hồng Phúc
185.000₫
Mãng cầu Thế hệ mới Mãng cầu Thế hệ mới
Mãng cầu Hoàng Hậu Mãng cầu Hoàng Hậu
Mít nghệ Cao sản M99I Mít nghệ Cao sản M99I
Mít Changai (Tứ Quý) Mít Changai (Tứ Quý)
Dừa xiêm xanh lùn Dừa xiêm xanh lùn
Dừa xiêm lục Dừa xiêm lục
42.000₫
Dừa thơm Island Dừa thơm Island
67.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: