Giống cây thích hợp miền Nam

Xoài Vàng Tứ Quý Xoài Vàng Tứ Quý
Xoài Khiu-xa-wơi (Thái) Xoài Khiu-xa-wơi (Thái)
Xoài cát Hòa Lộc Xoài cát Hòa Lộc
Vú sữa Lò Rèn Vú sữa Lò Rèn
34.000₫
Vú sữa Bơ hồng Vú sữa Bơ hồng
Thiên lý Thiên lý
18.000₫
Thanh long ruột tím hồng Thanh long ruột tím hồng
Thanh long ruột đỏ Thanh long ruột đỏ
Tắt (Hạnh, Quất) Tắt (Hạnh, Quất)
Sầu riêng Ri6 Sầu riêng Ri6
125.000₫
Sầu riêng Monthong Sầu riêng Monthong
Sapo Mehico / Hồng xiêm Mehico Sapo Mehico / Hồng xiêm Mehico
Quýt đường Quýt đường
22.000₫
Ổi Nữ Hoàng Ổi Nữ Hoàng
25.000₫
Ổi Lê Đài Loan Ổi Lê Đài Loan
Nhãn xuồng cơm vàng Nhãn xuồng cơm vàng
Nhãn Ido Nhãn Ido
38.000₫
Nhãn Hồng Phúc Nhãn Hồng Phúc
185.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: