Cây giống đang khuyến mãi tốt nhất

Hoàng Trúc
Liên hệ
Chùm Ngây
20%
Chùm Ngây
12.000₫ 15.000₫
Mận An Phước (Cây Nhỏ)
11%
Mận An Phước (Cây Nhỏ)
25.000₫ 28.000₫
Mận An Phước (Cây Lớn)
10%
Mận An Phước (Cây Lớn)
36.000₫ 40.000₫
Thanh Long Ruột Đỏ
20%
Thanh Long Ruột Đỏ
12.000₫ 15.000₫
Chanh Cao Sản
25.000₫
Ổi Ruby Ruột Đỏ
12%
Ổi Ruby Ruột Đỏ
28.000₫ 32.000₫
Tre Điền Trúc
12%
Tre Điền Trúc
35.000₫ 40.000₫
Cây Vối
12%
Cây Vối
22.000₫ 25.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: